Działki i służebności

Wycena  prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, a także służebności przesyłu oraz przejazdu
i przechodu.

 

Dokumenty do wyceny:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny sprzedaży nieruchomości, podstawa nabycia

  • aktualny wypis z rejestru gruntów

  • mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna

  • informacje o przeznaczeniu nieruchomości: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy

  • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, celu wyceny.

Wróć

© 2017 created with webwavecms.com