Mieszkania i lokale użytkowe

Wróć

Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących nieruchomość jako odrębną własność lokalu lub ograniczonego prawa rzeczowego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ponadto pomagamy w uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu i sporządzamy inwentaryzację.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny:

  • akt notarialny sprzedaży nieruchomości

  • aktualny odpis z księgi wieczystej

  • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu

  • pozostałe dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości tj. zaświadczenie o samodzielności lokalu, oświadczenie o wyodrębnieniu lokalu

© 2017 created with webwavecms.com