Witamy w ad valorem

Ponad 10 lat doświadczenia
w branży nieruchomości

poznaj nas

Eksperci w wycenie nieruchomości

Ad Valorem to Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych, którzy zajmują się nieruchomościami od ponad 10 lat. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm najlepiej świadczą o naszej pracy jako rzeczoznawcy.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych oraz mieszkań i służebności. Świadczymy także usługi związane z wyceną czynszów najmu oraz środków trwałych, a także pomoc przy ocenie stanu prawnego nieruchomości.

Swoją działalność w zakresie wyceny nieruchomości prowadzimy w województwach lubelskim i świętokrzyskim.

Dorota Gawrońska

rzeczoznawca majątkowy pochodząca z Przemyśla absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W branży nieruchomości od 30 lat, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie, wyceny, sprzedaży oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz spółek państwowych.
Nr uprawnień zawodowych 7003.

Piotr Tkaczyk

rzeczoznawca majątkowy pochodzący z Lublina absolwent Politechniki Lubelskiej. W branży nieruchomości od 10 lat, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny, sprzedaży, najmu oraz promocji nieruchomości Skarbu Państwa oraz spółek państwowych.
Nr uprawnień zawodowych 7226.
Posiada również licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Oboje jesteśmy członkami Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupiającej 24 Regionalne Stowarzyszenia i ponad 3,5 tys. członków.

Mieszkania i lokale użytkowe

Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących nieruchomość jako odrębną własność lokalu lub ograniczonego prawa rzeczowego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ponadto pomagamy w uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu i sporządzamy inwentaryzację.

Dokumenty niezbędne do wyceny:

 • akt notarialny sprzedaży nieruchomości
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu
 • pozostałe dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości tj. zaświadczenie o samodzielności lokalu, oświadczenie o wyodrębnieniu lokalu

Nieruchomości zabudowane

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków. Zajmujemy się wyceną nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, komercyjnymi i garażowymi.

Dokumenty niezbędne do wyceny:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny sprzedaży
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i rejestru budynków
 • mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym – dla obiektów w budowie, ew. dokumentacja powykonawcza, książka obiektu budowlanego
 • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości.

Działki i służebności

Wycena  prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, a także służebności przesyłu oraz przejazdu i przechodu.

Dokumenty do wyceny:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny sprzedaży nieruchomości, podstawa nabycia
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy
 • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości, przeznaczenia, celu wyceny.

Ocena stanu prawnego nieruchomości

Pomagamy w ocenie stanu prawnego nieruchomości i określamy ewentualne problemy jakie mogą napotkać klienci ze swoimi nieruchomościami. Wskazujemy realne rozwiązania spraw związanych z nieruchomościami. Sporządzamy analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.

poznaj etapy współpracy

Krok po kroku

Kontakt

Ad Valorem Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych D.Gawrońska, P.Tkaczyk S.C.

ul. Krańcowa 84/19, 20-356 Lublin
NIP: 9462681341